Sportovně-psychologické služby

EUrunner.eu

Nabízím sportovně-psychologické služby profesionálním i amatérským vytrvalostním sportovcům: běžcům na lyžích, maratóncům a ultraběžcům, triatlonistům a cyklistům. Podporu poskytuju také účastníkům horolezeckých a dalších expedicí. Obvykle pracuji online, pouze příležitostně se se sportovci setkáváme osobně.

Nabídka

Úvodní zhodnocení Analýza slabých a silných psychických stránek sportovce, vytvoření personalizované strategie pro zlepšení psychické připravenosti k výkonu během závodu.
Nácvik psychických dovedností Zvládání silných emocí během závodu, trénink zaměření a odvádění pzornosti a budování psychické odolnosti.
Nastavení cílů Podpora sportovců při nastavování realistických cílů, které jsou v souladu s jejich motivací a hodnotami.
Motivační rozhovory Psychologické rozhovory pro rozpoznání a překonání překážek na cestě k vytyčenému cíli.
Analýza výkonu Zpětné zhodnocení výkonu po závodě, hledání prostoru ke zlepšení a vytváření psychologických strategií.
Psychologická podpora Podpora při náročních dlouhotrvajících závodech a expedicích.

Cena služby je 700,- Kč za padesátiminutové setkání. Při vícehodinových intervencích a při dlouhodobé spolupráci s mládežnickými organizacemi se na ceně i na způsobu spolupráce domlouváme.

EUrunner.eu

David Kuneš

PhDr. David Kuneš, Ph.D.

Psychologické vzdělání jsem získal na Masarykově Univerzitě v Brně. Po dokončení magisterského studia jsem pokračoval v doktorském studiu klinické psychologie, které jsem úspěšně zakončil získáním titulu Ph.D. v roce 2010. Kromě toho jsem absoloval řadu psychoterapeutických výcviků a kurzů. Na psychologii sportu jsem se začal zaměřovat, protože jsem chtěl svou zálibu ve vytrvalostních sportech skloubit se svým profesním zaměřením. Můj profesní životopis si můžete přečíst zde.